444 1 687
 

İNSAN KAYNAKLARI

İŞ BAŞVURU FORMU

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Dil Bilgileri

Bilgisayar Bilgisi

İş Tecrübesi (Sondan Başa Doğru)

Referanslar

Tamamlayıcı Bilgiler

Bu Formda verilen bütün bilgilerin yanlışsız ve eksiksiz olarak tarafımdan doldurulduğunu, bu bilgiler içinde esasa etki yapan herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması ve bu durumun tespiti halinde bunun Hizmet Sözleşmemin feshedilmesi için bir sebep olanağını anlayarak kabul ettiğimi beyan ederim.