444 1 687
 

KALİTE POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELİŞİM
SÜREKLİ KALİTE

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

  • Kaliteli, güvenli, standartlara uygun, rekabet gücü yüksek ürünler üretmeyi, sürekli olarak geliştirmeyi ve iyileştirmeyi firmanın her kademesinde sağlamak,
  • Müşteri, çalışan ve tedarikçilerimizin memnuniyetinin sağlanması ve sürekli olarak artırılması yönelik çalışmalar yapmak ve bunların sonuçlarını takip etmek,
  • Sürekli olarak iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak olan personelimizin kişisel gelişimlerine önem vermek, katılımlarını saptamak, ekip çalışmasını özendirmek ve sürekli eğitimler vermek,
  • Rekabet gücü yüksek bir firma yapısı oluşturmak için teknoloji ve üretimdeki gelişmeleri sürekli takip etmek,
  • İnsan faktörünün en önemli kaynak olduğu bilinciyle, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmek ve çevreyi korumak,
  • Toplam kalite düşüncesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve bölümsel hedeflere ulaşmak,
  • Kalite yönetim sistemindeki tüm süreçleri gözden geçirerek, uygulanabilir olması ve performansımızı geliştirecek gerekli tüm alt yapıyı sağlamak,
  • Ve bunlar neticesinde yasal mevzuatlar çerçevesinde yapacağı hizmeti, en kısa zamanda, en iyi kalitede ve en düşük maliyetle yapmayı amaç edinen firmamız, bu kriterleri kalite politikası olarak benimsemiştir. 

1230-1

1230-1

27001

27001

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

MSB-1

MSB-1

MSB-2

MSB-2

TS ISO 45001

TS ISO 45001

TS-EN-ISO 50001

TS-EN-ISO 50001

TS-EN-ISO 50001-2

TS-EN-ISO 50001-2

Certificate Of Carbon Footprint

Certificate Of Carbon Footprint